top of page
חיפוש

פחדים וילדים, ממה ילדנו מפחדים?

הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין חרדה לפחד!

כל ילד חווה פחדים כחלק מהתפתחותו הטבעית. פחד הוא דבר חייב לביות דבר רע, יש לו תפקדי חשוב בחיינו, הוא בא למנוע מאתנו להגיע למצבים מסוכנים. הפחד נוצר כדי להגן עלינו.

ברשומה זו אסקור אילו פחדים אופייניים בגילאים השונים. הכרת הפחדים תואמי גיל יאפשר לנו לדעת להתנהל מול המצבים השונים כפי שמוצגים.


גיל 4-2

פחד מחושך, ארונות, לישון לבד, רעמים וברקים, מהצל, רעש מפתיע וחזק, להיפרד מאחד ההורים, ללכת לאיבוד, ממים באמבטיה, בבריכה, בים, חלומות, אנשים זרים, פורצים, מקומות חדשים.


גיל 7-5

פחד ממה שמסתתר מתחת למיטה, שינוי מזג אוויר קיצוניים (סופה), רוחות רפאים, ארונות, להיפרד מהורה, חושך, ליצנים, בלונים מתפוצצים– הפחדים של גיל 2-4 יכולים להמשיך גם בגיל זה.גיל 11-8

פחד מדמויות מפחידות, רוחות רפאים, רוחות רעות, להישאר לבד בבית, כישלון בבי"ס, מבחנים, עמידה מול כיתה, בעלי חיים (חרקים), לפחד מהמוות של קרובים, פחד למות, שיקרה משהו להורים, להיות חולה, לחלות בבי"ס (להקיא, לשלשל), שלא יהיו חברים, לאכזב את ההורים.

פחד מרופאים: שיניים, חיסונים.


גילאי 18-12

פחד מהחושך, שמסתכלים עליהם בכל מקום (מציצים עליהם מהחלון), למות ואו שקרוב שלהם ימות, שיקרה משהו להורים בדרכים, פחד לחלות, להקיא ואו לשלשל בבי"ס, שלא יהיו חברים, מה חושבים עלי, לאכזב את ההורים, להשמין. בנות פחד לקבל מחזור בבי"ס.


לסיכום,

פחדים אצל ילדים הנובעים מגורם/ מצב ספציפי, איך שנגיב לפחדים שלהם יעזור באם האמונות שילוו אותם יהיו שגויות בהקשר ליכולת שלהם להתמודד עם הפחדים שיפגשו. חשוב שנזכור שאין שום הגיון לפחד שהם חשים, עם זאת לנו כהורים יש חשיבות באייך ננהל את הסיטואציה. ישי לנו תפקדי משמעותי בהרגעת הפחד. חשוב שנייצר עבור הילד תחושת ביטחון, ולגרום לו לחוש שיש מי שמגן עליו.


חשוב שניתן לגיטימציה לפחד ע"י שיקוף הרגש ותמלול המצב (גם אם זה זה רק אצלו ואין אמת בפחד לכאורה), אם נזלזל, נצחק רק נפגע ברגשות הילד והוא יהיה חסר אונים וחסר אמונה שיש מי שיעזור לו. אנחנו לא רוצים גם להזדהות יתר על המידה עם הפחד כי אז המסר שעובר שיש אמת בפחד שלו והוא באמת צריך לפחד כי גם ההורה שלו מפחד.


איך נעשה זאת:

"אני מבינה שאת מאוד חוששת ומפחדת להתקלח עם דלת סגורה כי אולי מישה יכנס לבית. אני כאן בבית איתך ואת בטוחה, איש לא יכנס לבית כשאת במקלחת".

נתנו הכרה לחשש ולפחד, ומיד חיזקנו, נתנו ביטחון.

תתחילו להסתכל לפחד בעיניים – ופחות להשתמש במילה חרדה על כל דבר!

ואני כאן בשבילכם בכל שאלה

אורן זך,

מנחת ההורים שלכם

Comments


bottom of page