top of page
חיפוש

מדיה דיגיטלית השפעות בזמן קורונה על ילדי ADHD


תקציר מחקר שפורסם באפריל 2021 באתר גלובליזציה ובריאות:

"השפעות השימוש במדיה דיגיטלית על ילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז במהלך מגפת COVID-19 – קורונה", מצא כי: "פיקוח על השימוש במדיה הדיגיטלית, במיוחד משחקי וידאו ומדיה חברתית, יחד עם פעילות גופנית מוגברת, חיוניים לניהול תסמיני ליבה ובעיות נלוות להופעת ADHD".


מטרת המחקר:

לחקור את ההשפעות של השימוש במדיה הדיגיטלית על תסמיני הליבה, מצב רגשי, אירועי חיים, מוטיבציה למידה, תפקודים ניהוליים (EF) והסביבה המשפחתית של ילדים ובני נוער המאובחנים כסובלים מהפרעת קשב וריכוז (ADHD) במהלך מחלת הנגיף הקורונה - מגפת COVID19.


שיטת מחקר:

במחקר לקחו חלק 192 משתתפים בגילאי 8–16 אשר עמדו בקריטריונים האבחנתיים של ADHD. הילדים שהשתתפו במחקר נבחרו בשל שימוש בסלולר ובמידה בצורה בעייתית (מוגזמת) או שהוגדרו על פי המידע שנתנו כמכורים לאינטרנט. קבוצה נוספת של בעלי ADHD הוגדרו כמי שלא נמצא על הרצף של שימוש לרעה ואו התמכרות למדיה.

תוצאות המחקר:

בעלי ADHD שהשתמשו במדיה לרעה ואו ברמת התמכרו הראו החמרה בתסמינים בצורה משמעותית הבאה לידי ביטוי בחוסר תשומת לב, התרסה אופוזיציונית ODD , ובעיות רגשיות.

בהיבט הרגיש על פי סולם סוונסון, נולאן ופלאם סולם (SNAP), נרשמו יותר חרדות בדיווח עצמי. וזאת לאחר סינון הקשרים קודמים לחרדה אצל ילדים.

הפרעות רגשיות (SCARED) ודיכאון על ידי סולם דירוג עצמי לדיכאון לילדים (DSRSC), הראו ירידה משמעותית והחמרה בלמידה לפי סולם דירוג התנהגות של תפקודים ניהוליים (BRIEF).

כמו כן ילדים אלו נמצאים יותר במתח מאירועי חיים ,מוטיבציית למידה נמוכה יותר על ידי ופגיעה רבה יותר בלכידות משפחתית.

קבוצת ADHD עם שימוש במדיה לרעה הקדישה משמעותית יותר זמן הן למשחק ווידיאו והן לרשתות החברתיות ופחות זמן על פעילות גופנית בהשוואה ל- ADHD ללא שימוש לרעה במדיה.


לסיכום, ילדים עם ADHD עם שימוש במדיה לרעה סבלו מתסמינים חמורים יותר:

רגשות שליליים, גירעונות בלמידה, פגיעה בסביבה המשפחתית, לחץ מאירועי חיים ומוטיבציה נמוכה יותר ללמוד.

פיקוח על השימוש במדיה הדיגיטלית, במיוחד משחקי וידאו ומדיה חברתית, יחד עם פעילות גופנית מוגברת, חיוניים לניהול תסמיני ליבה ובעיות נלוות להופעת ADHD.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influences of digital media use on children and adolescents with ADHD during COVID-19 pandemic

Globalization and Health volume 17, Article number: 48 (2021)

Comentarios


bottom of page